Regulamin serwisu pmxbox.com

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych za pośrednictwem strony pmxbox.com przez Simplito Sp. z o. o. ("Simplito","my"), ul. Królowej Jadwigi 7/2, 87-100 Torun, Polska, https://simplito.com

Simplito jest twórcą aplikacji PrivMX (https://privmx.com) - oprogramowania, które oferuje bezpieczne przesyłanie oraz przechowywanie danych bazujące na szyfrowaniu end-to-end i serwerach nie posiadających dostępu do oryginalnych treści.

Serwis pmxbox.com prowadzony jest przez Simplito w celu testowania hostingu aplikacji PrivMX oraz oferowania darmowych kont demonstracyjnych.

Sposób postępowania z danymi opisuje Polityka Prywatności pmxbox.com

We wszystkich sprawach związanych z działaniem platformy PrivMX możesz skontaktować się z nami przy pomocy bezpiecznego formularza ("Formularz Kontaktowy") https://pmxbox.com/support

Konta demonstracyjne

Darmowe konto demo działa 14-dni od momentu wygenerowania linka aktywacyjnego podczas rejestracji konta. Po upływie tego czasu konto i dane będą usunięte bez uprzedzenia. Masz prawo do usunięcia konta oraz swoich danych wcześniej - w tym celu wyślij nam odpowiednią prośbę korzystając z Formularza Kontaktowego.

Konto utworzone na pmxbox.com nie może być wykorzystywane do działalności sprzecznej z prawem. Na terenie Unii Europejskiej działalnością sprzeczną z prawem jest również spamowanie oraz wysyłanie niezamówionych ofert handlowych. Konta wykorzystywane niezgodnie z prawem będą blokowane lub/i usuwane.

Zastrzegamy sobie możliwość zmieniania zakresu funkcjonalności kont demo w dowolnym momencie (rozwój aplikacji lub blokowanie niepożądanych funkcji), z zachowaniem troski o integralność danych użytkowników.

Do korzystania z usług pmxbox.com wymagany jest komputer z systemem Windows, Mac OS lub Linux oraz przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Safari w dowolnej wersji z 2016 roku lub nowsza.

Hasło użytkownika

Użytkownicy ustalają swoje hasło do aplikacji PrivMX po skorzystaniu z linka aktywacyjnego. Hasło może być zmienione później w panelu Ustawień Użytkownika. Serwer nie przechowuje i nie zna hasła użytkownika i dlatego nie udostępnia funkcji jego przypominania i resetowania. Jedyną możliwością ratunku w przypadku zapomnienia/zgubienia hasła jest zalogowanie się przy pomocy "Mnemonika" (alternatywne logowanie), zestawu unikalnych słów, które wcześniej należy skopiować z panelu Ustawień Użytkownika. Gdy użytkownik zapomniał/zgubił hasło oraz nie zna swojego "Mnemonika", to dostęp do (rozszyfrowanych) danych zostaje bezpowrotnie utracony.

Procedura reklamacyjna

Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usługi hostingu aplikacji PrivMX przesyłane powinny być przy pomocy Formularza Kontaktowego. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

Zmiany w regulaminie

Użytkowników obowiązuje regulamin o treści, którą akceptują tworząc nowe konto demo. Zastrzegamy sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez komunikat na stronie privmx.com/forum. Po każdej zmianie regulaminu dalsze korzystanie z usług pmxbox.com wymagać może akceptacji zmian przez użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie Simplito nie odpowiada za szkody wynikłe z używania usług pmxbox.com. Zastrzegamy sobie prawo do przerw w świadczeniu usług, w szczególności z przyczyn od nas niezależnych takich jak siła wyższa lub działanie i zaniechanie osób trzecich. Mogą nastąpić również przerwy spowodowane koniecznością naprawy, wymiany, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.

Właściwe prawo

Do wszystkich stosunków wynikłych z korzystania z usług PrivMX.com właściwe jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie istnienia różnych wersji językowych regulaminu oraz innych treści na stronie wiążąca jest wersja polskojęzyczna.